Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: vďaka

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

vďaka

I. -y ž. pocit zaviazanosti za preukázané dobro, vďačnosť: prejavy, slová v-y, s v-ou prijať pozvanie;
srdečná v. (za všetko) poďakovanie

kniž. vzdávať v-y ďakovať

II. predl. s D vyj. dôvod, príčinu, zásluhou niečoho, vďačiac niečomu: v. úsiliu;
v. rýchlemu zákroku sa chlapca podarilo zachrániť

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
vďaka -y ž. i predl. s D

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

pre (koho, čo) 1. vyjadruje príčinu, dôvod • zastaráv.: skrzskrze (koho, čo): pre, skrz(e) chorobu neprišielzastar. kroz (Hviezdoslav)v dôsledku (čoho): v dôsledku zvýšenia hladiny prestali premávať lodenásledkom (čoho): následkom dlhotrvajúcich dažďov boli cesty rozmočenévďaka (čomu; vyjadruje kladné hodnotenie okolnosti pôsobiacej na priaznivý výsledok deja): nominovali ho vďaka dobrým výkonomvinou (čoho; vyjadruje záporné hodnotenie okolnosti pôsobiacej na nepriaznivý výsledok deja): prehrali vinou slabšieho začiatkunespráv. kvôli

2. vyjadruje prospech • kvôli (komu, čomu)za (koho, čo): obetuje sa pre deti, kvôli deťom, za deti


vďaka1 vedomie uznania, zaviazanosti za preukázané dobro: nedočkal sa vďaky, vysloviť niekomu svoju vďakuvďačnosť: slová vďačnostipoďakovanie: prijať niečo s poďakovanímkniž. povďak (Kukučín)


vďaka2 (komu, čomu) vyjadruje kladné hodnotenie okolnosti pôsobiacej na priaznivý výsledok deja • zásluhou (koho, čoho; op. vinou): vďaka známostiam, zásluhou známostí sa dostane všadepre (koho, čo): pre dobré výkony sa dostal do reprezentácie

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

vďaka1, -y ž. (kniž. zastar. i vďak, -u m.) vedomie zaviazanosti, pocit záväzku prejaviť uznanie za preukázané dobro, vďačnosť: vysloviť, prejaviť niekomu (srdečnú, vrelú) v-u;
prejavy v-y;
slová v-y
(Ráz.);
s v-ou niečo prijať;
byť niekomu zaviazaný v-ou;
Ich duše preplnené boli vďakou oproti pá. nu slúžnemu.
(Vaj.) To má byť vaša vďaka za všetko? (Žáry) Faust vzdával vďaky svojim spoločníkom. (Záb.) Pozrel na ňu okom plným vďaky (Kuk.) vďačne. Vďaky sa od vás nedočkám. (Laz.) Dnes nám srdcia vydychujú vďak. (Fr. Kráľ) Takýto vďak! (Kuk.) Srdečná vďaka! Vďaka (ti, vám)! zdvorilostná formulka poďakovania;
hovor. vďaka bohu výraz vyjadrujúci uspokojenie nad niečím, chvalabohu

vďaka2 predl. s 3. p. pomocou, za pomoci, zásluhou niečoho, vďaciac niečomu: Vďaka energickému zakročeniu šla práca od ruky. (Vans.) Stretli sa v otvorenom boji otec so synom a otecvďaka hrubej sile — vyhral. (Min.)

Morfologický analyzátor

Zvukové nahrávky niektorých slov

vďaka: · »speex · »vorbis

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
vďaka
ženský rod, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jedna) vďaka
2(bez) vďaky
3(k) vďake
4(vidím) vďaku
6(o) vďake
7(s) vďakou
ženský rod, množné číslo, substantívna paradigma
1(dve) vďaky
2(bez) vdiak
3(k) vďakám
4(vidím) vďaky
6(o) vďakách
7(s) vďakami

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky