Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: snob

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

snob -a m. kto sa povrchne zaujíma o všetko módne (obyč. v umení) al. spoločensky významné: meštiacky s.;

snobka -y -biek ž.;

snobský príd.: s. vkus, postoj;

snobsky prísl.;

snobstvo -a s.

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
snob -a m.; snobka -y -biek ž.; snobský; snobsky prísl.; snobstvo -a s.

Slovník cudzích slov (akademický)

z r 2005. Viac informácií.

snob -a m. (snobka -y ž.) ‹a› povrchný obdivovateľ všetkého módneho, (najmä v umení) a spoločensky zaujímavého;

snobský príd.: s. vkus;

snobsky prísl.;

snobstvo -a s. snobizmus

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

snob, -a, mn. č. -i m. posmešné pomenovanie nedostatočne vzdelaného človeka z tzv. vyšších kruhov buržoáznej spoločnosti s povrchnými záujmami o všetko módne, ktorý sa usiluje o vznešené vystupovanie;

snobka, -y, -biek ž.;

snobský príd. majúci postoj snoba;

snobstvo, -a str. spôsoby, správanie sa príznačné pre snoba, snobizmus

Morfologický analyzátor

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
snob
mužský rod, životné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jeden) snob
2(bez) snoba
3(k) snobovi
4(vidím) snoba
6(o) snobovi
7(so) snobom
mužský rod, životné, množné číslo, substantívna paradigma
1(štyria) snobi
2(bez) snobov
3(k) snobom
4(vidím) snobov
6(o) snoboch
7(so) snobmi

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky