Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: melaga

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
Priezvisko MEĽAGA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 18×, celkový počet lokalít: 11, v lokalitách:
MESTO-JUH (obec KRUPINA), okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 4×;
HARMANEC, okr. BANSKÁ BYSTRICA – 3×;
BZOVÍK, okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 2×;
DOBRÁ NIVA, okr. ZVOLEN – 2×;
BABINÁ, okr. ZVOLEN – 1×;
BANSKÁ BYSTRICA, okr. BANSKÁ BYSTRICA – 1×;
KOZÍ VRBOVOK, okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 1×;
PRENČOV, okr. ŽIAR NAD HRONOM (od r. 1996 BANSKÁ ŠTIAVNICA) – 1×;
RADVAŇ (obec BANSKÁ BYSTRICA), okr. BANSKÁ BYSTRICA – 1×;
ZVOLEN, okr. ZVOLEN – 1×;
VINIČKY (obec ZEMIANSKY VRBOVOK), okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 1×;

Priezvisko MELAGA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 41×, celkový počet lokalít: 15, v lokalitách:
ŽELEZNÁ BREZNICA, okr. ZVOLEN – 10×;
DEMANDICE, okr. LEVICE – 7×;
ČEKOVCE, okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 3×;
BANSKÁ BYSTRICA, okr. BANSKÁ BYSTRICA – 3×;
ZVOLEN, okr. ZVOLEN – 3×;
ŠTÚROVO, okr. NOVÉ ZÁMKY – 2×;
SEBECHLEBY, okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 2×;
TRPÍN, okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 2×;
NOVÉ MESTO (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 2×;
MESTO-JUH (obec KRUPINA), okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 2×;
ŠAHY, okr. LEVICE – 1×;
ŽIAR NAD HRONOM, okr. ŽIAR NAD HRONOM – 1×;
HARMANEC, okr. BANSKÁ BYSTRICA – 1×;
KOZÍ VRBOVOK, okr. ZVOLEN (od r. 1996 KRUPINA) – 1×;
PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky