Stratégia: v: KSSJ4 PSP SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: hnačka

Táto stránka nie je určená na informovanie verejnosti.

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003. Viac informácií.

hnačka -y -čiek ž. častá riedka stolica;

hnačkový príd.: h-é ochorenie

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2000. Viac informácií.
hnačka -y -čiek ž.; hnačkový

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

hnačka častá riedka stolica • hovor. dyaréžart. behačkahrub. sračkakolika (prudká bolesť v bruchu spojená obyč. s hnačkou)

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

hnačka, -y, -čiek ž. abnormálne rýchle a časté vyprázdňovanie čriev;

hnačkový príd.

Morfologický analyzátor

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

hnačka
ženský rod, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jedna) hnačka
2(bez) hnačky
3(k) hnačke
4(vidím) hnačku
6(o) hnačke
7(s) hnačkou
ženský rod, množné číslo, substantívna paradigma
1(štyri) hnačky
2(bez) hnačiek
3(k) hnačkám
4(vidím) hnačky
6(o) hnačkách
7(s) hnačkami

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky