Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: hnačka

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

hnačka -y -čiek ž. častá riedka stolica;

hnačkový príd.: h-é ochorenie

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
hnačka -y -čiek ž.; hnačkový

Slovník súčasného slovenského jazyka H – L

z r. 2011. Viac informácií.

hnačka -ky -čiek ž. ▶ častá riedka stolica: chronická h.; lieky proti hnačke; najčastejšie príčiny hnačiek u malých detí; dostať hnačku; Zobúdzala ju aj žena, ktorá mala hnačku a chodila celú noc na záchod. [V. Mináč]

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

hnačka častá riedka stolica • hovor. dyaréžart. behačkahrub. sračkakolika (prudká bolesť v bruchu spojená obyč. s hnačkou)

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

hnačka, -y, -čiek ž. abnormálne rýchle a časté vyprázdňovanie čriev;

hnačkový príd.

Morfologický analyzátor

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
hnačka
ženský rod, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jedna) hnačka
2(bez) hnačky
3(k) hnačke
4(vidím) hnačku
6(o) hnačke
7(s) hnačkou
ženský rod, množné číslo, substantívna paradigma
1(tri) hnačky
2(bez) hnačiek
3(k) hnačkám
4(vidím) hnačky
6(o) hnačkách
7(s) hnačkami

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky