Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: hajzel

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

hajzeľ -zľa m. hrub. záchod;

pren. špinavé miesto; neporiadok

Slovník súčasného slovenského jazyka H – L

z r. 2011. Viac informácií.

hajzel -zla L -zli pl. N -zle, hajzeľ -zľa L -zli pl. N -zle G -zľov m. ⟨nem.⟩ 1. hrub. ▶ zariadenie, na ktorom sa vykonáva telesná potreba, záchod; miestnosť s takýmto zariadením: odskočiť si na h.; mal by som ísť na h.; majú splachovací h.; Ó, krásna Hortenzia! Teraz drhne hajzle. [Ľ. Jurík]; A čo je toto, verejný hajzel? [LT 1998]
2. iba sg. hrub. ▶ nedostatok poriadku, čistoty; syn. svinstvo: má doma h.; uprac ten h.!; Máte tu riadny hajzel, riadny. Čo robia tie papiere v koši, slobodník? [L. Ťažký]
3. sg. A hovor. i -zla hovor. expr. ▶ kartová hra, pri ktorej sa na kôpku kariet postaví z niekoľkých kariet tzv. domček a spod neho sa vyťahujú karty, kým domček nespadne: zahrajme si h., hajzla
4. pl. N -zli G -zľov hovor. pejor. ▶ zlý, bezcharakterný, naničhodný človek, ničomník (obyč. nadávka); syn. sviňa: nebuď h.!; si obyčajný h.!; je to najväčší h. v celom meste; jeden z hostí ho označil za špinavého hajzľa; Počul si? - škeril sa Vojta. - Hajzel jeden! [D. Dušek]; A teraz sa priznaj, hajzel. [Pd 1994]
fraz. hrub. je tam ako v hajzli je tam veľká špina a neporiadok; byť v hajzli a) ocitnúť sa v beznádejnej situácii b) nevedieť si rady; do hajzla s niečím, s niekým! zahrešenie vyjadrujúce hnev, rozhorčenie, nesúhlas; choď do hajzla! a) výraz nesúhlasu, odmietnutia b) choď preč, zmizni! c) neotravuj, daj pokoj!; je to v hajzli dopadlo to zle, nevydarilo sa to; niečo je v hajzli niečo je stratené, minuté, preč ◘ parem. na chudáka aj hajzel spadne na postihnutého doliehajú aj ďalšie nepríjemnosti
hajzlík -ka pl. N -ky m. zdrob. zjemn. k 1, 4: pouličné hajzlíky; A čo robí tak dlho v tom hajzlíku? [H. Zelinová]; Ten nevychovaný hajzlík od susedov. [J. Juráňová]

Slovník cudzích slov (akademický)

z r 2005. Viac informácií.

hajzel1 -zla mn. N -zli m. ‹n› vulg. zlý, naničhodný človek, darebák, lump; aj nadávka


hajzel2 -zla, hajzeľ -zľa mn. N -zle m. ‹n› hrub.

1. záchod: ísť na h.

peniaze sú v h-i minuté, stratené, preč

2. niečo škaredé, nežiaduce; neporiadok: uprac ten h.

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

hajzeľ 1. p. záchod 2. p. neporiadok 1


neporiadok 1. nedostatok poriadku: na dvore je veľký neporiadoknečin: má v byte nečinexpr. chlievhovor. dopusteniehovor. expr. babylonhrub.: hajzeľsvinstvosubšt.: bordel • brajgel • herberg • svinčík

2. p. zmätok 2


záchod miesto so zariadením na vykonávanie telesnej potreby: splachovací záchodtoaletaWCOO: ísť na toaletu, na WClatrína (primitívny, obyč. nekrytý záchod): vojenská latrínahrub. hajzeľhrub. zried. sráč (Jašík)slang. havajhovor. véckohovor. zastar. budár (Vajanský)

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

hajzeľ, -zľa m. vulg. záchod;

pren. nečisté, škaredé, neporiadne miesto;
neporiadok;

hajzlík, -a m. zdrob. oslab.

Morfologický analyzátor

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
hajzel
mužský rod, životné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jeden) hajzel
2(bez) hajzla
3(k) hajzlovi
4(vidím) hajzla
6(o) hajzlovi
7(s) hajzlom
mužský rod, životné, množné číslo, substantívna paradigma
1(štyria) hajzli
2(bez) hajzlov
3(k) hajzlom
4(vidím) hajzlov
6(o) hajzloch
7(s) hajzlami
mužský rod, neživotné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jeden) hajzel
2(bez) hajzla
3(k) hajzlu
4(vidím) hajzel
6(o) hajzli
7(s) hajzlom
mužský rod, neživotné, množné číslo, substantívna paradigma
1(tri) hajzle
2(bez) hajzlov
3(k) hajzlom
4(vidím) hajzle
6(o) hajzloch
7(s) hajzlami

hajzeľ
mužský rod, životné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jeden) hajzeľ
2(bez) hajzľa
3(k) hajzľovi
4(vidím) hajzľa
6(o) hajzľovi
7(s) hajzľom
mužský rod, životné, množné číslo, substantívna paradigma
1(štyria) hajzli
2(bez) hajzľov
3(k) hajzľom
4(vidím) hajzľov
6(o) hajzľoch
7(s) hajzľami
mužský rod, neživotné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1(jeden) hajzeľ
2(bez) hajzľa
3(k) hajzľu
4(vidím) hajzeľ
6(o) hajzli
7(s) hajzľom
mužský rod, neživotné, množné číslo, substantívna paradigma
1(dva) hajzle
2(bez) hajzľov
3(k) hajzľom
4(vidím) hajzle
6(o) hajzľoch
7(s) hajzľami

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky