Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: TRENČÍN

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
Trenčín -a L -e m.; Trenčan -a mn. -ia m.; Trenčianka -y -nok ž.; trenčiansky

Morfologický analyzátor

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

od Antona Bernoláka z r. 1825. Viac informácií.
Trenčín
Trenčín

Názvy obcí Slovenskej republiky

(Vývin v rokoch 1773 – 1997). Viac informácií.
2450 Trenčín TN/TC trenč. 1964 pričl. o. Trenčianske Biskupice (po 1902 pričl. o. Belá, Bobrovník, Nozdrkovce); 1971 pričl. o. Kubrá (1963 pričl. o. Kubrica), Závažie (1960 zlúč. o. Istebník a Orechové [po 1913 pričl. o. Žabinec] do o. Závažie); 1976 pričl. o. Zlatovce (1952 pričl. o. Hanzlíková); 1985 pričl. o. Opatová, Záblatie (po 1907 zlúč. o. Malé Záblatie, Veľké Záblatie a Rybáre do o. Záblatie); 19711990 pričl. o. Zamarovce.
1773 Trenchinium, Trenchin, Trentschin, Trencžin, 1786 Trentschin, Trentschinium, 1808 Trentsinium, Trencsény, Trentsin, Trentschin, Trenčín, 18631913 Trencsén, 1920– Trenčín
Biskupice: 1773 Biskupicz, Biskupicze, 1786 Biskupicsch, 1808 Biszkupicz, Püspöki, Biskupice, 1863 Püspöki, 18731902 Biszkupic, 19071913 Trencsénpüspöki, 1920 Biskupice, 19271964 Trenčianske Biskupice [1971– Biskupice]
Belá: 1773, 1786, 18631892 Bella, 1808 Bela, Bella
Bobrovník: 1773 Bobrovnik, Bobrownik, 1808 Bobrovnik, Bobrowník, 18631892 Bobrovnik
Nozdrkovce: 1773 Noszderkócz, Nozdrkowcze, 1786 Nozderkócz, Nozderkowce, 1808 Nozdrkóc, Nozdrkowce, 18631892 Nozdrkóc
Belá-Bobrovník-Nozdrkovce: 18951902 Bellabobrovniknozdrkóc
Kubrá: 1773 Nagy-Kubra, Welka Kubra, 1786 Nagy-Kubra, 1808 Nagy-Kubra, Welká Kubra, 18631902 Nagykubra, 19071913 Csákfalva, 1920 Veľká Kubra, 19271971 Kubrá
Kubrica: 1773 Kis-Kubra, Mala Kubra, 1786 Kisch-Kubra, 1808 Kis-Kubra, Malá Kubra, Kubřica, 18631902 Kiskubra, 19071913 Csákháza, 1920 Malá Kubra, Kubrica, 19271963 Kubrica
Závažie: 19601971 Závažie
Istebník: 1773 Isztebnik, Istebnik, 1786, 18631902 Isztebnik, 1808 Isztebnik, Istebník, 19071913 Vághidas, 19201960 Istebník
Orechové: 1773 Orechó, Orechowe, 1786 Orecho, Orechowe, 1808 Orechó, Ořechowé, 1863 Orecho, 18731882 Alsóorehó és Felsőorehó, 1888 Orehó, 18921902 Orechó, 19071913 Diósfalu, 19201960 Orechové
Žabinec: 1773 Zabinecz, Žabinecz, 1786 Zschabinecz, 1808 Zsabinecz, Žabiněc, 18631902 Zsabinec, 19071913 Vágbékás
Zlatovce: 1773 Zlatocz, Zlatowcze, 1786 Zlatócz, Zlatowcze, 1808 Zlatócz, Zlatowce, 1863 Zlatoc, 18731902 Zlatóc, 19071913 Vágaranyos, 19201976 Zlatovce
Hanzlíková: 1773 Hanzlikfalva, Hanzlikowa, 1786 Hanzlikfalwa, Hanslikowa, 1808 Hanzlikfalva, Hanzlíkowá, 1863, 18881902 Hanzlikfalu, 18731882 Hánzlikfalu, 19071913 Trencsénjánosi, 19201952 Hanzlíková
Opatová: 1773 Apátfalva, Opatowa, 1786 Apátfalwa, 1808 Apáthfalva, Opátowá, 18631902 Apátfalu, 19071913 Vágapátfalva, 19201984 Opatová
Záblatie: 1863 Nagyzablath és Kiszablath, 1913 Vágszabolcs, 19201984 Záblatie
Malé Záblatie: 1773 Kis-Zablath, Male Zablaticze, 1786 Kisch-Zablath, Malé Zablatowce, 1808 Kis-Záblath, Malé Záblatí, 18731902 Kiszáblat, 1907 Felsőzáblat
Veľké Záblatie: 1773 Nagy-Zablath, Welke Zablaticze, 1786 Nagy-Zablath, Welké Zablatowce, 1808 Nagy-Záblath, Welké Záblatí, 18731902 Nagyzáblat, 1907 Alsózáblat
Rybáre: 1773 Ribari, Ribary, 1786, 1863 Ribari, 1808 Ribári, Rybáry, 18731902 Ribári, 1907 Halászlak

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
Priezvisko TRENČÍN sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 2×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
KLENOVEC, okr. RIMAVSKÁ SOBOTA – 2×;

V obci TRENČÍN (okr. TRENČÍN) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: ŠEVČÍKOVÁ 200×; ŠEVČÍK 178×; STRAKA 135×; STRAKOVÁ 130×; KOVÁČOVÁ 121×; REHÁKOVÁ 116×; FRAŇOVÁ 115×; REHÁK 114×; DOBIAŠ 112×; FRAŇO 111×; KOVÁČ 110×; KOVÁČIKOVÁ 108×; DOBIAŠOVÁ 108×; HORŇÁK 107×; KOVÁČIK 102×; GAVENDOVÁ 100×; MINÁRIKOVÁ 100×; BALÁŽ 98×; GAVENDA 96×; MINÁRIK 96×; LIŠKA 96×; LIŠKOVÁ 95×; HORŇÁKOVÁ 93×; BLAŠKOVÁ 91×; ORAVCOVÁ 91×; ORAVEC 89×; BALÁŽOVÁ 88×; BLAŠKO 85×; BALAJOVÁ 82×; BALAJ 82×; ŠEDIVÝ 82×; NOVÁKOVÁ 81×; BULKO 81×; FABO 79×; FABOVÁ 79×; BULKOVÁ 79×; MRÁZIKOVÁ 77×; MATEJKOVÁ 76×; SAMÁKOVÁ 75×; KVASNICOVÁ 73×; KVASNICA 72×; HABÁNEK 72×; NOVÁK 71×; ZAJACOVÁ 69×; SAMÁK 69×; ŠEDIVÁ 69×; HUDEC 67×; KOBZOVÁ 67×; MATEJKA 66×; VANČOVÁ 65×; ČERVEŇANOVÁ 65×; PAVLÍKOVÁ 65×; MASÁR 64×; PAVLÍK 64×; BETÁKOVÁ 63×; MRÁZIK 62×; JÁNOŠÍKOVÁ 62×; ČAKLOŠOVÁ 62×; ČAKLOŠ 61×; BOHUŠ 60×; VANČO 60×; ZAJAC 60×; BOHUŠOVÁ 59×; ĎURIŠOVÁ 59×; JAMBOR 58×; HUDECOVÁ 58×; MIKUŠ 58×; ŠIŠOVSKÁ 58×; ŠIŠOVSKÝ 58×; HABÁNKOVÁ 57×; SEDLÁČKOVÁ 57×; ĎURIŠ 57×; BETÁK 56×; JEŽÍKOVÁ 56×; MASÁROVÁ 56×; LEHOCKÁ 55×; JÁNOŠÍK 55×; HUSÁROVÁ 55×; ČERVEŇAN 54×; GÁLIKOVÁ 53×; ŠULEKOVÁ 53×; HORVÁTHOVÁ 53×; HRICKOVÁ 52×; BEŇOVÁ 52×; BEŇO 51×; GABRIŠOVÁ 51×; JAMBOROVÁ 51×; GÁLIK 51×; HRICKO 51×; POLÁČKOVÁ 51×; HULÍN 50×; MELIŠOVÁ 50×; KOBZA 49×; PREKOPOVÁ 49×; SOKOLOVÁ 49×; CHORVÁTOVÁ 49×; MIKUŠOVÁ 49×; SOKOL 48×; POLÁČEK 48×; MACHARA 48×; VAVRO 47×; MERAVÁ 47×; LACKOVÁ 47×; BIELIKOVÁ 47×; KOTLÁRIKOVÁ 47×; KUZMOVÁ 46×; PREKOP 46×; HOŠTÁKOVÁ 46×; MOJŽIŠOVÁ 46×; KOTLÁRIK 46×; JEŽÍK 46×; LEHOCKÝ 45×; ADAMCOVÁ 45×; KADLECOVÁ 45×; HUSÁR 45×; KYSELICOVÁ 44×; SÝKORA 44×; REPKOVÁ 44×; MERAVÝ 44×; SVATÍKOVÁ 44×; KOPUNEC 43×; MASARYK 43×; MELIŠ 43×; ADAMEC 43×; ZAŤKO 42×; ŠULEK 42×; BULEJKOVÁ 42×; SEDLÁČEK 42×, ...

Databáza urbanoným

(stav v roku 1995). Viac informácií.

Príliš veľa výsledkov, zobrazujem len niektoré z nich

K názvu územnej jednotky ISTEBNÍK (TRENČÍN) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 17):
BRATISLAVSKÁ; CHOTÁRNA; ISTEBNÍCKA; JAHODOVÁ; JÁNOŠÍKOVA; KASÁRENSKÁ; MAJERSKÁ; MATICE SLOVENSKEJ; MAT. SLOVENSKEJ; MEDŇANSKÉHO; ORECHOVSKÁ; PODJAVORINSKEJ; RUŽOVÁ; VLÁRSKA; VLÁRSKÁ; ZÁHRADNÁ; ZLATOVSKÁ

K názvu územnej jednotky KUBRÁ (TRENČÍN) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 31):
ARMÁDNA; BRIGÁDNICKÁ; CLEMENTISOVA; DUBOVÁ; I. KRASKU; JÁNA DERKU; JÁNA FABU; JASNÁ; KRASKOVA; KUBRANSKÁ; M. HRICKU; ODBOJÁROV; OPATOVSKÁ; OPATOVSKÁ CESTA; PÁDIVÉHO; POD ČEREŠŇAMI; POD HÁJIKOM; POD HOROU; POD LIPAMI; POD SKALKOU; POVAŽSKÁ; PRED POĽOM; PRI TEPLIČKE; SIBÍRSKA; SÚVOZ; TICHÁ; VOLAVÉ; ZÁHRADY; ZA HUMNAMI; ZELNICA; ŽILINSKÁ

K názvu územnej jednotky KUBRICA (TRENČÍN) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 1):
KUBRICKÁ

K názvu územnej jednotky OPATOVÁ (TRENČÍN) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 33):
ČURGOV; DOLNÁ SLATINKA; GEMERSKÁ CESTA; HOREBLATIE; HORNÁ SLATINKA; J. KARMANA; KOMENSKÉHO; LÍŠKOVÁ OSADA; MÁJ. POVST. ČESK. ĽUDU; MÁJ. POVST. ČES. ĽUDU; MLÝNSKA; MNÍŠNA; NIVA; OPATOVSKÁ; POD DRIENIM; POTOČNÁ; RUŽOVÁ OSADA; ULICA A. S. JEGOROVA; ULICA BRATRÍCKA; ULICA DAXNEROVA; ULICA JÁNA PERLICZIHO; ULICA JÁNA PETIANA-PETÉNYIHO; ULICA J. JISKRU; ULICA KLÁŠTORNÁ; ULICA PARAŠUTISTOV; ULICA POTOČNÁ; ULICA REVOLUČNÁ; ULICA SAMUELA MIKOVÍNIHO; ULICA TKÁČSKA; ULICA TOVÁRENSKÁ; ULICA ZÁHRADNÁ; ZETKINOVEJ; 10.APRÍLA

K názvu územnej jednotky ORECHOVÉ (TRENČÍN) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 17):
HORNÉ ORECHOVÉ; HRABOVSKÁ; HRÁDZOVÁ; CHOTÁRNA; ISTEBNÍCKA; KVETINOVÁ; LESNÍCKA; Ľ. STÁRKA; M. KIŠŠA; NA ZÁHUMNÍ; ORECHOVSKÁ; RADLINSKÉHO; SÚHRADY; ŠIROKÁ; VLÁRSKA; VL. ROYA; ŽABINSKÁ

K názvu územnej jednotky TRENČÍN v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 146):
BAZOVSKÉHO; BECKOVSKÁ; BERNOLÁKOVA; BEZRUČOVA; BRANČÍKOVA; BRATISLAVSKÁ; BRNIANSKA; CINTORÍNSKA; CINTORÍNSKÁ; DANIELA KRMANA; DIBROVA; DLHÉ HONY; DOLNÝ ŠIANEC; DRUŽSTEVNÁ; DUKELSKÝCH HRDINOV; ELEKTRIČNÁ; FARSKÁ; FEBR. VÍŤAZSTVA; GAGARINOVA; GEN. GOLIANA; GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA; GEN. SVOBODU; G. VIESTA; G. ŽMAČENKA; HALALOVKA; HASIČSKÁ; HODŽOVA; HOLUBYHO NÁM.; HORNÝ ŠIANEC; HURBANOVA; HVIEZDOSLAVOVA; INOVECKÁ; I. OLBRACHTA; JÁNA HALAŠU; JÁNA HALAŠUVA; JÁNA LIPSKÉHO; J.B.MAGINA; J. BRANECKÉHO; JESENSKÉHO; JILEMNICKÉHO; JILEMNÍCKEHO; JIRÁSKOVA; J. KRÁĽA; J. ZEMANA; KALINČIAKOVA; KARPATSKÁ; K DOL. STANICI; KMEŤOVA; KNIEŽAŤA PRIBINU; KOLLÁROVA; KOMENSKÉHO; KPT. JAROŠA; KPT.NÁLEPKU; KRAG. HRDINOV; KRÁTKA; K. ŠMIDKEHO; KUKUČÍNOVA; KÚTY; KUZMÁNYHO; K VÝSTAVISKU; KYJEVSKÁ; LAVIČKOVÁ; LEGIONÁRSKA; LIDICKÁ; ...

K názvu územnej jednotky ZÁBLATIE (TRENČÍN) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 10):
BRATISLAVSKÁ; DOLNÉ PAŽITE; HANZLÍKOVSKÁ; KU KYSELKE; MALOZÁBLATSKÁ; POĽNOHOSPODÁRSKA; PRI PARKU; RYBÁRE; SIGÔTKY; ZÁBLATSKÁ
K názvu územnej jednotky ZLATOVCE (TRENČÍN) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 36):
BAVLNÁRSKA; BRATISLAVSKÁ; BREZOVÁ; BRNIANSKÁ; BUDOVATEĽSKÁ; DETSKÁ; DUKL. HRDINOV; HANZLIKOVSKÁ; HLAVNÁ; JÁNA HOLLÉHO; JARNÁ; JAVOROVÁ; JEDĽOVÁ; J. PSOTNÉHO; KASÁRENSKÁ; KOŽUŠNÍCKA; KVETNÁ; LIPOVÁ; NA DOLINÁCH; NA KAMENCI; NA KAMENICI; NA VINOHRADY; NA ZÁHRADE; OBCHODNÁ; OKRUŽNÁ; ORGOVÁNOVÁ; POĽOVNÍCKA; PRÚDY; SEVERNÁ; STANIČNÁ; SÚŤAŽNÁ; ŠKOLSKÁ; TOVÁRENSKÁ; VÁŽSKA; VIŠŇOVÁ; ZLATOVSKÁ

Zvukové nahrávky niektorých slov

Trenčín: · »speex · »vorbis

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky