Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: POVAŽSKÁ BYSTRICA

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
Považská Bystrica -ej -e ž.; Považskobystričan -a mn. -ia m.; Považskobystričanka -y -niek ž.; považskobystrický

Názvy obcí Slovenskej republiky

(Vývin v rokoch 1773 – 1997). Viac informácií.
Bystrica p. Banská Bystrica, Nová Bystrica, Považská Bystrica, Stará Bystrica
1875 Považská Bystrica PB/TC trenč. 1971 pričl. o. Orlové, Považské Podhradie, Zemiansky Kvašov; 1979 pričl. o. Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podvažie, Považská Teplá (1888 pričl. o. Záluž; 1966 pričl. o. Vrtižer), Šebešťanová; 1980 pričl. o. Podmanín, Praznov; 19811990 pričl. o. Sverepec .
1773 Vagh-Besztercz, Bistrica, 1786 Besztercz, Besztercze, Powaska Bistrica, 1808 Vágh-Besztercze, Powážská Bystřice, 18631913 Vágbeszterce, 1920– Považská Bystrica
Orlové: 1773 Orlove, Orlowe, 1786 Orlowa, 1808 Orlove, Zsigmondháza, Sigmondháza, 1863 Zsigmondháza, 18731882 Orlove, 18881902 Orlové, 19071913 Vágzsigmondháza, 19201971 Orlové
Považské Podhradie: 1773 V[agh]-Beszt[ercze]-Podhragy, Podhradje, 1786 Wágbeszterze-Podhragy, 1808 Besztercze-Podhragy, Bystřické Podhradí, 1863 Besztercepodhrágy, Vágpodhrágy, 18731888 Vágpodhrágy, 18921895 Vágbesztercepodhragy, 18981902 Vágpodhragy, 19071913 Vágváralja, 19201971 Považské Podhradie
Zemiansky Kvašov: 1808 Nemes-Kvassó, Zemanský Kwassow, 18631913 Nemeskvassó, 1920 Zemanský Kvašov, 19271971 Zemiansky Kvašov
Dolný Moštenec: 1773 Alsó-Mostenecz, Dolny Mosstenecz, 1786 Alschó-Moschtenecz, 1808 Alsó-Mosztenyecz, Dolní Mostěnec, 18631888 Alsómostenec, 18921902 Alsómostyenec, 19071913 Alsóhidas, 19201979 Dolný Moštenec
Horný Moštenec: 1773 Felső-Mostenecz, Horny Mosstenecz, 1786 Felschő-Moschtenecz, 1808 Felső-Mosztenyecz, Horní Mostěnec, 18631888 Felsőmostenec, 18921902 Felsőmostyenec, 19071913 Felsőhidas, 19201979 Horný Moštenec
Milochov: 1773 Milochov, Milochow, 1786 Millochow, 1808 Milochó, Milochow, 1863 Milochóv, 18731882 Milohov, 1888, 19071913 Milohó, 18921902 Milochó, 19201979 Milochov
Podvažie: 1773 Podvažje, Podvassje, Podwažje, 1786 Podwažje, 1808 Besztercze-Podvazsje, Bystřické Podwaží, 1863 Besztercepodwasz, 1873 Podvazs, 18771882 Podwazsje, 1888 Podvázsje, 18921902 Podvázs, 19071913 Vágalja, 1920 Podvážie, 19271979 Podvažie
Považská Teplá: 1773 Vagh-Tepla, Tepla, 1786 Wág-Tepla, 1808 Vágh-Tepla, Wážná Teplá, 18631877 Vágtepla, 18821913 Vághéve, 19201978 Považská Teplá
Záluž: 1882 Záluzs, 1888 Zaluzs
Vrtižer: 1773 Vrtižer, Wrtižer, 1786 Wrtizscher, 1808 Vrtizsér, Wrtižer, 1863 Vrtizsér, 18731877 Vrtizser, 18821902 Farkasd, 19071913 Kisfarkasd, 19201966 Vrtižer
Šebešťanová: 1773 Sebestinfalva, Sebestin, 1786 Schebeschtinfalwa, 1808 Sebestényfalva, Ssebesstínowá, 18631902 Sebestyénfalu, 19071913 Sebestyénfalva, 1920 Šebešťánova, 19271979 Šebešťanová
Podmanín: 1773, 1786, 18731913 Podmanin, 1808 Podmanyin, Podmanín, 1863 Podmanyin, 19201979 Podmanín
Praznov: 1773 Praznov, Praznow, 1786 Prasznow, 1808 Praznó, Praznow, 18631902 Praznó, 19071913 Paraznó, 1920 Práznov, 19271979 Praznov

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
V obci POVAŽSKÁ BYSTRICA (okr. POVAŽSKÁ BYSTRICA) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: KOSTELANSKÁ 183×; KOSTELANSKÝ 178×; GARDIAN 161×; GARDIANOVÁ 145×; BIELIKOVÁ 117×; PAVLÍK 107×; BIELIK 106×; ADAMČÍK 104×; MARTINKOVÁ 103×; ADAMČÍKOVÁ 98×; PAVLÍKOVÁ 98×; MARTINKA 96×; LOVÍŠKOVÁ 94×; BELÁS 92×; BALÁŽOVÁ 88×; BELÁSOVÁ 87×; SMATANOVÁ 86×; MICHÁLEK 85×; BEDNÁR 85×; LOVÍŠEK 83×; BEDNÁROVÁ 82×; MICHÁLKOVÁ 81×; SMATANA 79×; KOLEK 76×; HRADŇANSKÁ 76×; BALÁŽ 75×; HRADŇANSKÝ 74×; KVAŠŠAY 73×; ĎURIŠOVÁ 72×; KARDOŠOVÁ 71×; KVAŠŠAYOVÁ 70×; ĎURIŠ 70×; CINGEL 69×; CINGELOVÁ 68×; JANEK 67×; BUDAY 66×; ROJKOVÁ 66×; TOMANOVÁ 66×; TOMANA 65×; MIŠKECHOVÁ 65×; ROJKO 64×; BAZALA 64×; BAZALOVÁ 64×; GAJDOŠOVÁ 62×; BUDAYOVÁ 61×; MIŠKECH 61×; PAPŠO 60×; REZÁKOVÁ 60×; MATEJKOVÁ 60×; KARDOŠ 60×; KOLEKOVÁ 60×; SLANINKA 59×; SLANINKOVÁ 59×; MITAŠOVÁ 59×; JANEKOVÁ 58×; HAVIAROVÁ 58×; KRÁLIKOVÁ 57×; BRIESTENSKÁ 57×; PAPŠOVÁ 57×; KRASŇANOVÁ 57×; GAJDOŠ 56×; REZÁK 55×; ZÁBOJNÍKOVÁ 55×; BOŠKO 54×; BRIESTENSKÝ 54×; SOVÍK 54×; MITAŠ 53×; SLAMKA 52×; ČELKOVÁ 52×; MICHALEC 52×; HAVIAR 52×; MARKOVIČOVÁ 52×; ŠAMAJ 51×; ZIGO 51×; GAJDOŠÍK 51×; KRÁLIK 51×; KOVÁČOVÁ 50×; SVÍTKOVÁ 50×; CHUDOVSKÝ 49×; PETRÍKOVÁ 49×; ČELKO 49×; ZIGOVÁ 49×; KRASŇAN 49×; JAKUBCOVÁ 49×; CHUDOVSKÁ 48×; BRIGANT 48×; BOŠKOVÁ 48×; KRIŽANOVÁ 48×; GAJDOŠÍKOVÁ 48×; RYBÁRIK 48×; KRAJČIOVÁ 48×; KRIŽAN 48×; MATEJKA 47×; KOVÁČIKOVÁ 47×; FAPŠO 47×; FAPŠOVÁ 47×; KOVÁČIK 46×; LIESKOVSKÝ 46×; LIESKOVSKÁ 46×; MICHALCOVÁ 46×; MIKLOŠOVÁ 46×; SOVÍKOVÁ 46×; SVÍTEK 46×; TOMÁNKOVÁ 46×; BRIGANTOVÁ 46×; KOVÁČ 45×; KUKUČKA 45×; ŠARADÍN 45×; KUKUČKOVÁ 45×; ŠAMAJOVÁ 44×; MARKOVIČ 44×; RAGULA 44×; ZÁBOJNÍK 43×; ŠEVČÍKOVÁ 42×; LETKOVÁ 42×; JURČÍKOVÁ 42×; TOMÁNEK 42×; LUKÁČOVÁ 41×; PETRÍK 41×; RAGULOVÁ 41×; ŠARADÍNOVÁ 40×; ČIERNIK 40×; MIČÚCH 40×; RYBÁRIKOVÁ 40×; ŠPÁNIKOVÁ 40×; MIKLOŠ 40×; GAZDÍKOVÁ 39×; ZELENÁK 39×, ...

Databáza urbanoným

(stav v roku 1995). Viac informácií.
K názvu územnej jednotky HORNÝ MOŠTENEC (POVAŽSKÁ BYSTRICA) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 1):
HLINY
K názvu územnej jednotky PODMANÍN (POVAŽSKÁ BYSTRICA) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 1):
PODMANÍN
K názvu územnej jednotky POVAŽSKÁ BYSTRICA v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 53):
CENTRUM; ČSSD; DEDOVEC; DRUŽSTEVNÁ; DUKELSKÁ; GALANOVEC; GORKÉHO; HLINÍKY; HLINY; HVIEZDOSLAVOVA; CHODNICKÉ; I. KRASKU; JESENSKÉHO; KOMENSKÉHO; KPT.NÁLEPKU; KREKÁČOV LAZ; KRÍŽNA; KUKUČINOVA; KÚNOVEC; KUZMÁNYHO; LÁNSKA; MIEROVÁ; M. KUKUČÍNA; MLÁDEŽNÍCKA; MOŠTENÍKOVA; MOYZESOVA; M. R. ŠTEFÁNIKA; NÁBREŽNÁ; NEMOCNIČNÁ; NOVÁ; ODBOROV; PARTIZÁNSKA; PIONIERSKA; PODHLINIE; PRIBINOVA; ROBOTNÍCKA; ROZKVET; RYBÁRIKOV LAZ; SLÁDKOVIČOVA; SNP; STRED; ŠKOLSKÁ; ŠOLTÉSOVEJ; ŠPORTOVCOV; ŠTÚROVA; TATRANSKÁ; ZAKALVÁRIA; ZAKVÁŠOV; ZÁMOSTIE; ŽELEZNIČNÁ; ŽILINSKÁ; 1.MÁJA; 8.MÁJA

K názvu územnej jednotky POVAŽSKÁ TEPLÁ (POVAŽSKÁ BYSTRICA) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 1):
POVAŽSKÁ TEPLÁ
K názvu územnej jednotky PRAZNOV (POVAŽSKÁ BYSTRICA) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 1):
PRAZNOV
K názvu územnej jednotky ŠEBEŠŤANOVÁ (POVAŽSKÁ BYSTRICA) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 1):
ŠEBEŠŤANOVÁ

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky