Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: NEMŠOVÁ

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
Nemšová -ej ž.; Nemšovčan -a mn. -ia m.; Nemšovčanka -y -niek ž.; nemšovský

Názvy obcí Slovenskej republiky

(Vývin v rokoch 1773 – 1997). Viac informácií.
1560 Nemšová TN/TC trenč. 1976 pričl. o. Ľuborča (po 1877 pričl. o. Dvorec); 1985 pričl. o. Kľúčové, Trenčianska Závada.
1773 Nemsova, Nemssowa, 1786 Nemschowa, 1808 Nemsová, Němssowá, 18631902 Nemsova, 19071913 Nemsó, 1920– Nemšová
Ľuborča: 1773 Liborcsa, Lyborca, 1786 Liborcscha, 1808 Liborcsa, Liborča, 1863 Libortsa és Dvorec, 18731877 Liborcsa, 18821902 Liborcsadvorec, 19071913 Liborcsaudvard, 1920 Liborča-Dvorec, 19271948 Liborča, 19481976 Ľuborča
Dvorec: 1773 Dvorecz, Dworecz, 1786 Dworecz, 1808 Dvorecz, Dwořec, 18731877 Dvorec
Kľúčové: 1773 Klucso, Klucžowe, 1786 Klucschow, 1808 Klúcsó, Klúčow, 18631895 Klucsó, 18981902 Klúcsó, 19071913 Kulcsos, 1920 Klúčov, 19271985 Kľúčové
Trenčianska Závada: 1773 Zavada, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Trencsén-Závada, Trenčanská Záwada, 1863, 18771882 Zavada, 1873, 18881902, 1920 Závada, 19071913 Trencsénzávod, 19271985 Trenčianska Závada

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
V obci NEMŠOVÁ (okr. TRENČÍN) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: PATKOVÁ 89×; PATKA 86×; VAVRUŠOVÁ 81×; VAVRUŠ 79×; KONÍČEK 67×; KONÍČKOVÁ 61×; ĎURIŠ 56×; ĎURIŠOVÁ 52×; ŠTEFÁNEK 45×; GURÍN 42×; ŠTEFÁNKOVÁ 39×; MATEJKOVÁ 37×; MUTŇANSKÝ 36×; KORIENEK 35×; PRNOVÁ 34×; KORIENKOVÁ 34×; GURÍNOVÁ 34×; MUTŇANSKÁ 34×; GABRIŠ 33×; BAHNO 32×; BEGÁŇOVÁ 31×; BELKO 31×; MATEJKA 29×; PRNO 28×; BAHNOVÁ 27×; GABRIŠOVÁ 27×; CHMELINOVÁ 27×; BEGÁŇ 27×; VAVRÚŠ 25×; KRÁLIKOVÁ 25×; TRŠKOVÁ 25×; PAVLAČKA 25×; KRÁLIK 25×; ADAMEC 24×; CHLEBANOVÁ 24×; MACHAROVÁ 24×; MACHARA 24×; PAVLAČKOVÁ 24×; BELKOVÁ 24×; CHUDOVÁ 23×; TRŠKA 23×; MORAVČÍKOVÁ 23×; CHLEBANA 22×; ADAMCOVÁ 21×; ŠVANČAROVÁ 20×; PECHÁČKOVÁ 20×; DAŇO 20×; BOBOTOVÁ 20×; ZÁHOREC 20×; BOBOT 19×; HORNÁ 19×; GAJDOŠÍKOVÁ 19×; MORAVČÍK 19×; VYDRNÁKOVÁ 19×; CHUDO 19×; VYDRNÁK 19×; MOTOLA 19×; ŠVANČARA 18×; PAPIERNIKOVÁ 18×; ZÁHORCOVÁ 18×; MINĎÁROVÁ 18×; KŇAŽEK 18×; AMRICHOVÁ 18×; PAPIERNIK 17×; CHMELINA 17×; LAMAČKOVÁ 17×; BRAČÍK 17×; VAVRÚŠOVÁ 17×; ĎURÍK 17×; GAJDOŠÍK 16×; MOTOLOVÁ 16×; TOMÁŠOVÁ 16×; HORNÝ 16×; ŠEBÍKOVÁ 16×; PECHÁČEK 16×; PRÍLESAN 16×; BLAŽEJ 16×; LUBINOVÁ 16×; ĎURÍKOVÁ 15×; ŠUMICHRASTOVÁ 15×; KRISTÍN 15×; FEHÉR 15×; KŇAŽKOVÁ 14×; AMRICH 14×; MAZANOVSKÁ 14×; SABADKA 13×; ORECHOVSKÝ 13×; PREKOP 13×; HUSÁR 13×; KIAČIK 13×; SEDLÁČEK 13×; HOLEČKOVÁ 13×; MIKULA 13×; FORGÁČOVÁ 13×; SCHWANDTNEROVÁ 13×; ŠEBÍK 13×; FORGÁČ 13×; MIČKOVÁ 13×; BONKOVÁ 13×; CABALA 13×; MIKULOVÁ 13×; DAŇOVÁ 13×; SABADKOVÁ 13×; ŠTEFULOVÁ 13×; KUDLÍK 12×; PREKOPOVÁ 12×; TOMÁŠ 12×; POLÁČKOVÁ 12×; VAVROVÁ 12×; VAVRO 12×; JANÍKOVÁ 12×; HOREČNÝ 12×; HALJAKOVÁ 12×; FEHÉROVÁ 12×; SEDLÁČKOVÁ 12×; VIDRNÁKOVÁ 12×; ADAMECHOVÁ 12×; BLAŽEJOVÁ 12×; JURIGOVÁ 12×; MINĎÁR 12×; MAZANOVSKÝ 12×; HOLEČEK 12×; SCHWANDTNER 11×; KRISTÍNOVÁ 11×; LAMAČKA 11×; VASKÁ 11×; KIAČIKOVÁ 11×; CABALOVÁ 11×, ...

Databáza urbanoným

(stav v roku 1995). Viac informácií.
K názvu územnej jednotky KĽÚČOVÉ (NEMŠOVÁ) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 6):
HOLUBYHO; SADOVÁ; SLNEČNÁ; STROMOVÁ; TRENČIANSKÁ; ZÁHRADNÁ
K názvu územnej jednotky ĽUBORČA (NEMŠOVÁ) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 12):
ANTONSTÁL; BOTTOVA; DRUŽSTEVNÁ; DVORECKÁ; FUČÍKOVA; J. BOROVSKÉHO; JOZEFA LACU; KUKUČÍNOVA; ĽUBORČIANSKA; M. GORKÉHO; ZÁVADSKA; ZÁVADSKÁ
K názvu územnej jednotky NEMŠOVÁ v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 44):
ANTONA KROPÁČIHO; BERNOLÁKOVA; DUKLIANSKA; FRAŇA MADVU; HORNOV; JANKA PALU; JESENSKÉHO; JOZEFA HANKU; KAMENEC; KAPITÁNA JAROŠA; KAPITÁNA NÁLEPKU; KARPATSKÁ; ĽUBORČIANSKA; MIEROVÉ NÁMESTIE; MLÁDEŽNÍCKA; MLYNSKÁ; MORAVSKÁ; NOVÁ NEMŠOVÁ; OBRANCOV MIERU; ODBOJÁROV; OSLOBODITEĽOV; PAVLA KYRMEZERA; PIONIERSKA; POVAŽSKÁ; PÚCHOVSKÁ; REVOLUČNÁ; ROBOTNÍCKA; RYBÁRSKA; SKLÁRSKA; SLÁDKOVIČOVA; SLOVENSKEJ ARMÁDY; SNP; SOVIETSKEJ ARMÁDY; ŠIDLÍKOVÉ; ŠKOLSKÁ; ŠMIDKEHO; ŠPORTOVCOV; ŠTÚROVA; VÁŽSKA; VLÁRSKA; ZÁHUMNIE; ZA SOĽNOU; ŽELEZNIČNÁ; 9.MÁJA

K názvu územnej jednotky TRENČIANSKA ZÁVADA (NEMŠOVÁ) v roku 1995 prislúchali tieto urbanonymá (počet 3):
KÚTY; PODHORSKÁ; POTÔČKY
Urbanonymum NOVÁ NEMŠOVÁ v roku 1995 prislúchalo k týmto územným jednotkám (počet 1):
NEMŠOVÁ

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky