Strategy: in: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Results for: MAder

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. More information.

Too many results found, displaying just some of them

Priezvisko MADER-KUTSKÁ sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
DÚBRAVKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

Priezvisko MADER KÚTSKÁ sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
KÚTY, okr. SENICA – 1×;

Priezvisko MADER KÚTSKA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 2×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
KÚTY, okr. SENICA – 2×;

Priezvisko MADER KUTSKÝ sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
DÚBRAVKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

Priezvisko MADER-KUTSKÝ sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
DÚBRAVKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

Priezvisko MADER-KÚTSKY sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
DÚBRAVKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

Priezvisko MADER KÚTSKY sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
KÚTY, okr. SENICA – 1×;

Priezvisko MADER sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 166×, celkový počet lokalít: 25, najčastejšie výskyty v lokalitách:
STUPAVA, okr. BRATISLAVA-VIDIEK (od r. 1996 MALACKY) – 50×;
PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 25×;
DEVÍNSKA NOVÁ VES (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 18×;
RUŽINOV (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 12×;
ZÁHORSKÁ BYSTRICA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 8×;
NOVÉ MESTO (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 8×;
DÚBRAVKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 7×;
STUDIENKA, okr. SENICA (od r. 1996 MALACKY) – 6×;
MALACKY, okr. BRATISLAVA-VIDIEK (od r. 1996 MALACKY) – 5×;
KARLOVA VES (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 5×;
...

Input: Output: In English · Po slovensky