Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AG SSSJ-HL SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: DUBNICA NAD VÁHOM

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
Dubnica nad Váhom -e ž.; Dubničan i Vážskodubničan -a mn. -ia m.; Dubničanka i Vážskodubničanka -y -niek ž.; dubnický i vážskodubnický

Názvy obcí Slovenskej republiky

(Vývin v rokoch 1773 – 1997). Viac informácií.
470 Dubnica nad Váhom IL/TC trenč. 1957 vyčl. o. Nová Dubnica; 1960 pričl. o. Lieskovec; 1973 pričl. o. Prejta.
1773 Dubnicz, Dubnicza, 1786 Dubnicz, 1808 Dubnicz, Dubnice, 18631902 Dubnic, 19071913 Máriatölgyes, 1920 Dubnica, 1927– Dubnica nad Váhom
Lieskovec: 1773 Lieszkovecz, Lieskowecz, 1786 Lieszkowecz, 1808 Lieszkovecz, Liéskowec, Léskowec, 18631873, 1888 Ljeszkovec, 18771882, 18921902 Lieszkovec, 19071913 Vágmogyoród, 19201960 Lieskovec
Prejta: 1773 Prejtha, 1786 Preitha, 1808 Prejtha, Preyta, 18631902 Prejta, 19071913 Peréte, 19201973 Prejta

Databáza priezvisk na Slovensku

vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998. Viac informácií.
V obci DUBNICA NAD VÁHOM (okr. POVAŽSKÁ BYSTRICA) sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská: PREKOPOVÁ 87×; PREKOP 83×; ŽIAČKOVÁ 64×; PAGÁČOVÁ 61×; BALÁŽOVÁ 61×; PAGÁČ 60×; DIANOVÁ 59×; BALÁŽ 59×; KVASNICOVÁ 58×; KOVÁČ 56×; ŽIAČEK 56×; KOVÁČOVÁ 55×; KVASNICA 53×; KONÍČEK 52×; KONÍČKOVÁ 51×; DIAN 48×; HUDECOVÁ 46×; MUTALA 44×; ĎURIŠOVÁ 44×; MINÁRIKOVÁ 43×; BLAŠKOVÁ 42×; MUTALOVÁ 42×; VANKOVÁ 42×; BIELIKOVÁ 41×; PORUBČAN 40×; ŠUPÁK 40×; RAJCOVÁ 40×; PORUBANOVÁ 40×; PÚČEK 39×; BIELIK 39×; PAVLÍKOVÁ 39×; BAGÍN 38×; ĎURIŠ 38×; KRÁLIK 38×; HUDEC 37×; CYPRIAN 37×; BEŇOVÁ 37×; RAJEC 36×; PORUBSKÁ 36×; PORUBČANOVÁ 36×; BLAŠKO 35×; CYPRIANOVÁ 35×; VANKO 35×; BEŇO 34×; KOVÁČIK 34×; MINÁRIK 34×; ŠUPÁKOVÁ 34×; PORUBSKÝ 34×; MIKULOVÁ 34×; MALOVEC 34×; ŽIVČICOVÁ 33×; ŠATKOVÁ 33×; PAVLÍK 33×; ŽILKA 33×; MOŠKO 33×; HABŠUDOVÁ 32×; PŠENEK 32×; STAŇO 32×; KOVÁČIKOVÁ 32×; ŠATKA 31×; PORUBAN 31×; MALOVCOVÁ 31×; STAŇOVÁ 31×; VRANA 30×; JURÍK 30×; SLÁVIKOVÁ 29×; BAGÍNOVÁ 29×; LEZO 29×; LADECKÁ 29×; MELIŠ 29×; MELIŠOVÁ 29×; ŽILKOVÁ 29×; VRÁBEL 29×; PÚČKOVÁ 28×; LEZOVÁ 28×; REHÁKOVÁ 28×; ZAHRADNÍČKOVÁ 28×; FILO 28×; KRÁLIKOVÁ 27×; CHOVANCOVÁ 27×; HABŠUDA 27×; FILOVÁ 27×; ZIGO 27×; STRAPKO 27×; ZIGOVÁ 27×; DUDÁŠOVÁ 27×; VRANOVÁ 27×; MIKULA 26×; BARTÁK 26×; MIČKOVÁ 26×; MOŠKOVÁ 26×; MARUŠINEC 26×; BARTÁKOVÁ 26×; BARTOŠOVÁ 26×; ŽIVČIC 26×; GAJDOŠOVÁ 26×; REHÁK 26×; KRŠKOVÁ 25×; TRENČAN 25×; GREGOR 25×; DAŇOVÁ 25×; GREGOROVÁ 25×; HOLLÁ 25×; SLÁVIK 25×; DIDI 25×; RAČEK 25×; MIKUŠOVÁ 25×; DOHNANSKÝ 24×; ZAHRADNÍKOVÁ 24×; BURDEJ 24×; DUDÁŠ 24×; KUČERA 24×; MIKUŠ 24×; TRENČANOVÁ 24×; HUŇA 24×; LADECKÝ 24×; BEZECNÁ 24×; DAŇO 24×; RENDEK 24×; HUŇOVÁ 24×; RONCOVÁ 24×; BARTOŠ 23×; TOMANIČKOVÁ 23×; KRIŽANOVÁ 23×; JURÍKOVÁ 23×; TROKANOVÁ 23×; BURDEJOVÁ 23×; MASÁROVÁ 23×, ...

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky